Codi Ètic

Carta de presentació Socies Fundadores:

Luz Solidaria, comercialitzadora d’energia 100% renovable, és una iniciativa d’emprenedoria social construïda després de moltes converses familiars i que hem creat amb la màxima professionalitat i il·lusió, establint mètodes i procediments adaptats a cada necessitat. Finalment, hem incorporat la tecnologia sense oblidar-nos de l’empatia cap a les persones que confien en els nostres serveis.

La nostra missió: ajudar a estalviar el consum d’electricitat a les llars espanyoles ia les pimes, promovent el consum d’energia renovable i destinant els beneficis a projectes solidaris, vinculats amb la infància, els drets humans, la investigació i la sostenibilitat.

En aquest sentit, treballarem per consolidar un model de negoci sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment, i per aquest motiu volem posar de manifest el nostre Codi Ètic, garantint el compliment dels nostres compromisos i valors.

Atentament,

Josefa Jiménez Aragonés

Sòcia Fundadora

Isabel Jiménez Aragonés

Sòcia Fundadora

 • Contribuir a l’estalvi de la factura delectricitat dels nostres consumidors.
 • Promoure l’ús d’energia 100% renovable i la protecció del medi ambient.
 • Generar recursos per col·laborar en projectes solidaris vinculats amb la infància, els drets humans, la investigació i la sostenibilitat.
 • Construir un model de negoci sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment.
 • Estalvi: a través de la gestió eficient dels nostres recursos per oferir les millors tarifes a les llars dels nostres consumidors.
 • Sostenibilitat: promoció i ús d’energia 100 % renovable.
 • Solidaritat: destinem el nostre benefici a projectes solidaris i a créixer per continuar invertint en projectes i iniciatives socials vinculades amb la infància, els drets humans, la investigació i el medi ambient.

Ens hem adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides, la iniciativa de sostenibilitat corporativa més gran del món i d’aquesta manera volem manifestar el nostre compromís per realitzar accions i crear el món sostenible i solidari que volem, especialment a través d’Aliances amb empreses, fundacions i persones que contribueixin a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible #ODS i l’Agenda2030. Estem units davant de l’Agenda 2030 per eradicar l’extrema pobresa, lluitar contra el canvi climàtic i assegurar una vida digna per a tothom.

Els accionistes i membres de l’equip directiu ens comprometem a complir els objectius següents:

 • Compromís i compliment de tots els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU: no discriminació per raça, color de pell, identitat sexual, llengua, religió, orientació política, estat de salut, estat civil, orientació sexual, origen nacional o social, condició social, ètnia, discapacitat o per qualsevol altre tret.
 • Garantirem la informació dels nostres resultats (socials, mediambientals i econòmics) i que la informació sigui integral, imparcial, precisa, puntual i compleixi la legislació i els estàndards i normals nacionals i internacionals aplicables.
 • Adoptarem les mesures adequades (incloent-hi la denúncia als reguladors i organismes responsables de l’aplicació de la Llei) contra aquelles persones que facin un mal ús del nom i la marca de Luz Solidaria.
 • Accionistes, equip directiu i tots els empleats es comprometen a evitar que activitats personals o financeres entrin en conflicte amb els interessos de Luz Solidaria i dels seus clients, així com es garantirà per part de tots el respecte de la política d’acceptació d’obsequis i atencions . Tots assumim el compromís d’evitar, directament o indirectament, oferir, prometre o donar diners, regals, o qualsevol altre avantatge per aconseguir o mantenir qualsevol tipus de negoci vinculat a Luz Solidaria, així com qualsevol avantatge que pugui influir en les decisions de la companyia .
 • Luz Solidaria busca fomentar i ajudar la societat i les comunitats a ser més sostenibles. Per això volem implicar consumidors, entitats col·laboradores, partners i stake holders per crear aliances i sumar recursos alineats amb les normes i directrius internacionals com el Pacte Mundial de l’ONU.

Un dels nostres objectius principals és facilitar als nostres clients les millors tarifes possibles d’energia 100% renovable, contribuint al desenvolupament sostenible de la seva llar i de la societat en general. Per complir aquest objectiu durem a terme les accions següents:

 • Revisarem i actualitzarem els nostres productes i serveis.
 • Analitzarem la nostra estratègia de compra d’energia i farem aliances amb els nostres proveïdors.
 • Tindrem en compte els comentaris i les aportacions dels nostres clients per millorar el nostre servei d’una forma global.
 • Garantirem la confidencialitat de les dades dels nostres clients.

Luz Solidaria aposta per una gestió socialment responsable en tots els aspectes, especialment aquella que pugui afectar de manera directa i indirectament els seus empleats. Per garantir aquesta gestió responsable adoptarem les mesures següents:

 • Garantirem en tot moment la seguretat i la salut laboral de tots els nostres empleats.
 • Els processos de selecció i reclutament seran imparcials i professionals.
 • Proporcionarem formació i desenvolupament que permeti el creixement i la promoció dins de lorganització.
 • Facilitarem la igualtat d’oportunitats i la diversitat garantint una política salarial justa.
 • No s’acceptarà cap mena d’assetjament ni discriminació
 • Respectarem sempre el dret d’associació dels nostres empleats, la llibertat d’expressió i el dret a un conveni col·lectiu. Igualment es garanteix que els empleats puguin presentar reclamacions de manera anònima, evitant qualsevol represàlia sobre això.

Els nostres proveïdors són una peça clau per garantir el subministrament d’energia 100% renovable.

 • La compra d’energia que duem a terme es farà en tots els casos a productores i/o comercialitzadores amb Garanties d’Origen Renovables (GdO).
 • Qualsevol altre subministrament de producte o servei s’haurà de fer sempre amb criteris mediambientals, prèvia avaluació prèvia de l’impacte mediambiental i social.

El respecte al medi ambient és un dels objectius principals de Luz Solidaria, de manera que només comercialitzarem energia 100% renovable. El criteri mediambiental estarà present a tota la nostra organització:

 • A través de la difusió i la promoció del consum responsable de l’energia.
 • Amb el foment de bones pràctiques del sector i la societat, dels nostres clients, proveïdors i altres grups d’interès.
 • Amb la participació dels accionistes, l’equip directiu i els empleats a través de les bones pràctiques dins de l’organització.
 • Amb el compliment de la normativa i els reglaments mediambientals corresponents.

La col·laboració amb iniciatives i projectes socials és un dels objectius principals de Luz Solidaria, juntament amb l’estalvi i la sostenibilitat. En aquest sentit ens comprometem a destinar el benefici als projectes socials i a créixer per continuar ajudant a les persones i el medi ambient. Per dur-ho a terme garantirem:

 • Comunicació transparent de totes les accions solidàries, informant de les donacions i entitats col·laboradores beneficiàries.
 • Aquelles entitats que vulguin formar-ne part podran ser persones físiques o jurídiques: ONG, Fundacions, Associacions, entitats amb ànim de lucre o qualsevol iniciativa social vinculada a la infància, els drets humans, la investigació o la sostenibilitat.
 • Aquelles empreses que participin al Programa #EstalviSostenibleISolidari podran decidir a quines entitats o iniciatives socials destinen el benefici recaptat de les quotes d’afiliació dels seus empleats.
Scroll to Top

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Adjunta una factura para que lo podamos calcular

Ahorra con Luz solidaria

¿Quiéres saber cuanto te ahorras al contratar con Luz Solidaria?

Envíanos tus datos y una factura y lo calculamos por ti.

Abrir chat
Necesitas ayuda?
Hola
Cómo podemos ayudarte?